Hava Soğutmalı Heat Recovery Dış Üniteler

Ürün aralığı, nominal kapasitesi 8 HP (22,4 kW) den, tek dış ünite modülünde sektördeki en yüksek kapasite olan 24 HP (67 Kw)a kadardır, üç dış ünite modülü ile 60 HP (164 Kw)a kadar tek bir sistem olarak çalışması mümkündür.

  • 44 adet iç ünite ve %200 diversiteye kadar bağlantı imkanı.
  • 4.3’ e varan COP değeri ile yüksek verim.
  • KXZ heat recovery ünitelerde çok portlu ve konsantre sarma motorlu DC inverter kompresörler kullanmaktadır.
  • 1000m toplam bakır borulama ve 160m kritik hat uzunluğu ile üstün borulama limitlerine sahiptir.

Ürün Ayıntıları

heat recovery vrf sistem görsel

KXZRE 1 Isı Geri Kazanımlı Sistem Eş Zamanlı Isıtma ve Soğutma İçin

KXZRE1  sistem, her bir iç ünitenin bağımsız olarak iç ortam şartına ve ihtiyaçlarına göre ısıtmadan veya soğutmadan çalışmasını sağlar. KXZRE1 sistemi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları farklı olan çoklu mahalleri özel bir kontrol yöntemi ile birleştirir. Her mahalin ısıtma ve / veya soğutma yapabilme özelliği ile farklı yönlere bakan ve binanın cephelerine göre ısı yükleri değişiklik gösteren yapılar için de oldukça uygun bir sistemdir. Ürün aralığı, nominal kapasitesi 8 HP (22,4 kW) den, tek dış ünite modülünde sektördeki en yüksek kapasite olan 24 HP (67 Kw)a kadardır, üç dış ünite modülü ile 60 HP (164 Kw)a kadar  tek bir sistem olarak çalışması mümkündür.
heat recovery vrf sistem görseli 2

KXZRE1 Isı Geri Kazanımlı Sistem – Eş Zamanlı Isıtma ve Soğutma İçin

Özel bir bakır borulama şekline sahiptir, iki boru hattı PFD akış kontrol ünitesine bağlanır, üçüncü bakır boru ana hattan direkt olarak iç üniteye bağlanır. Bu sayede montaj süresi ve kaynaklı bağlantı adedi azaltılmış olur. PFD akış kontrol ünitesinin tekli ve ya 4 çıkışlı olarak iki seçeneği vardır. Çoklu bağlantı ile her çıkışa bağlanan iç ünitenin bağımsız ısıtma ve / ve ya soğutma çalışmasına olanak sağlar.

HEAT RECOVERY GÖRSELİ VRF SİSTEM 3

Eş Zamanlı Soğutma ve Isıtma Modunda Yüksek Verim

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma işlemi sırasında soğutucu akışkan sistemi içerisinde yüksek verimli çalışma modu otomatik olarak belirlenir. Isı geri kazanım verimliliği bu kontrol ile en üst düzeye çıkarılır ve eş zamanlı soğutma ve ısıtma ile çalışma sırasında 9.0 COP (*) ‘e varan verim değerleri elde edilir.

heat recovery görseli vrf sistem 4

Yüksek Verim

heat recovery yüksek verim görseli

Üstün Özellikler

CHCC

Continuous Heating Capacity Control) Özelliği ile Sürekli Isıtma

Defrost

standart defrost vrf

Standart Defrost Operasyonu

-Düşük hava sıcaklıkları ve yüksek nem koşullarında zamanla dış ünite üzerinde buzlanma oluşur ve ısıtma çevriminin bir gereği olarak defrost operasyonu başlatılır.

-Geleneksel Defrost operasyonu sırasında ısıtma performansı ‘’0’’ ‘a kadar düşer ve bazı durumlarda bu süre 10 dakikaya kadar çıkabilir.

CHCC-Sürekli Isıtma Kapasitesi Kontrol Özelliği

-Dış ortam defrost koşulları ve serpantindeki buzlanma durumu sürekli kontrol edilerek patentli CHCC kontrol teknolojisi ile sürekli ısıtma elde edilir.

heat recovery görsel 7

Continuous Heating Capasity Control (CHCC)

-Defrost koşullarında yüksek sıcaklıkta üfleme yapılır.

-Diğer sürekli ısıtma teknolojilerinden farklı olarak üfleme sıcaklığı 300 dakikaya kadar yüksek değerlerde sabit tutulabilir.

-CHCC fonksiyonu defrost koşullarında kademeli olarak kapasite düşümünü mümkün kılması sebebiyle sıralı defrost sistemlerinde olduğu gibi büyük kapasite düşümleri yaşanmaz.

CHCC FAYDALARI

-MHI üstün CHCC teknolojisi ile defrost çevrimine yeni bir yaklaşım getirerek standart VRF Sistemlerinin defrost yapıldığı koşullarda kompresör frekansı kademeli olarak düşünülürken, soğutkan sıcaklığı da kademeli olarak yükseltilerek serpantin yüzeyinin buzlanması engellenir.

-Defrost koşullarında yüksek sıcaklıkta üfleme yapılır.

-Diğer sürekli ısıtma teknolojilerinden farklı olarak üfleme sıcaklığı 300 dakikaya kadar yüksek değerlerde sabit tutulabilir.

-CHCC fonksiyonu defrost koşullarında kademeli olarak kapasite düşümünü mümkün kılması sebebiyle sıralı defrost sistemlerinde olduğu gibi büyük kapasite düşümleri yaşanmaz.

Tasarım Esnekliği

iç ünite kapasite indeksi vrf sistem

İç Ünite Kapasite İndeksi

bağlanabilir iç ünite

Bağlanabilir İç Ünite 

Geniş Çalışma Aralığı

KXZR serisi ile ısıtmada -20C’ye, soğutmada +46C’ye kadar dış hava sıcaklıklarında dahi dizayn imkanı sağlanır. (Eski model : +43C)

Yeni Nesil Akış Kontrol Ünitesi – PFDYeni Nesil Akış Kontrol Ünitesi

Yeniden tasarlanan ve ekstra ses yalıtımıyla geliştirilen akış kontrol ünitelerinde basınç farkı, soğutkan akışı ve selenoid vana çalışması sırasında oluşan ses seviyeleri minimum seviyelere indirilmiştir. Özellikle mod değişiminde vana pozisyonu değiştirilmeden önce basınç farkı düşürülerek gürültü oluşumu engellenmiştir.

Değişken Ebatlı Isı Değiştirici Teknolojisi

Dış ünite ısı değiştiricisi çok parçalı ve değişik boyutlarda tasarlanarak gelişmiş soğutma performansı elde edilmiştir.

Değişken Ebatlı Isı Değiştirici Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük dış ortam sıcaklarında kapasite ihtiyaçlarına göre en uygun ısı değiştirici boyutu seçilerek yüksek soğutma kapasitesi elde edilir.

  • İç ünite antifrost operasyonu olmaksızın -5C’ye kadar çalışma imkanı.
  • -15 C’ye kadar %100 soğutma kapasitesi

Gelişmiş Soğutma Kapasitesi

gelişmiş soğutma kapasitesi vrfsoğutulan odada üfleme hava sıcaklığı

Önceki modelde, düşük dış ortam sıcaklarında aynı anda yüksek ısıtma talebi ve düşük soğutma soğutma talebi olduğu durumlarda hedef basınç kontrolü soğutma kapasitesine oranla daha çok ısıtma kapasitesini muhafaza edecek şekilde ayarlanıyordu.

Yeni çok parçalı ısı değiştirici ve hassas basınç kontrolü sayesinde gerek hedeflenen ısıtma kapasitesi gerekse soğutma kapasitesi eş zamanlı olarak hassas bir şekilde sağlanır.

Boyut

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 8, 10, 12 hp (22.4 kW-45.0 kW)

heat recovery boru boyutları

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 hp (40.0 kW-67.0 kW)

heat recovery boyutları

Özellikler

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 8, 10, 12 hp (22.4 kW-45.0 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 hp (40.0 kW-67.0 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 26, 28, 30, 32 hp (73.5 kW-90.0 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 34, 36, 38, 40 hp (95.0 kW-112.0 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 42, 44, 46, 48, 50 HP (120.0 kW-142.5 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 52, 54, 56, 58, 60 HP (145.0 kW-168.0 kW)

heat recovery borulu sistemler görseli

*Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

  • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.