Ürün aralığı, nominal kapasitesi 8 HP (22,4 kW) den, tek dış ünite modülünde sektördeki en yüksek kapasite olan 24 HP (67 Kw)a kadardır, üç dış ünite modülü ile 60 HP (164 Kw)a kadar tek bir sistem olarak çalışması mümkündür.

 • 44 adet iç ünite ve %200 diversiteye kadar bağlantı imkanı.
 • 4.3’ e varan COP değeri ile yüksek verim.
 • KXZ heat recovery ünitelerde çok portlu ve konsantre sarma motorlu DC inverter kompresörler kullanmaktadır.
 • 1000m toplam bakır borulama ve 160m kritik hat uzunluğu ile üstün borulama limitlerine sahiptir.

KXZRE 1 Isı Geri Kazanımlı Sistem Eş Zamanlı Isıtma Ve Soğutma İçin

KXZRE1  sistem, her bir iç ünitenin bağımsız olarak iç ortam şartına ve ihtiyaçlarına göre ısıtmadan veya soğutmadan çalışmasını sağlar. KXZRE1 sistemi, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları farklı olan çoklu mahalleri özel bir kontrol yöntemi ile birleştirir. Her mahalin ısıtma ve / veya soğutma yapabilme özelliği ile farklı yönlere bakan ve binanın cephelerine göre ısı yükleri değişiklik gösteren yapılar için de oldukça uygun bir sistemdir. Ürün aralığı, nominal kapasitesi 8 HP (22,4 kW) den, tek dış ünite modülünde sektördeki en yüksek kapasite olan 24 HP (67 Kw)a kadardır, üç dış ünite modülü ile 60 HP (164 Kw)a kadar  tek bir sistem olarak çalışması mümkündür.

KXZRE1 ısı geri kazanımlı sistem - eş zamanlı ısıtma ve soğutma için

Özel bir bakır borulama şekline sahiptir, iki boru hattı PFD akış kontrol ünitesine bağlanır, üçüncü bakır boru ana hattan direkt olarak iç üniteye bağlanır. Bu sayede montaj süresi ve kaynaklı bağlantı adedi azaltılmış olur. PFD akış kontrol ünitesinin tekli ve ya 4 çıkışlı olarak iki seçeneği vardır. Çoklu bağlantı ile her çıkışa bağlanan iç ünitenin bağımsız ısıtma ve / ve ya soğutma çalışmasına olanak sağlar.

Eş Zamanlı Soğutma ve Isıtma Modunda Yüksek Verim

Eş zamanlı soğutma ve ısıtma işlemi sırasında soğutucu akışkan sistemi içerisinde yüksek verimli çalışma modu otomatik olarak belirlenir. Isı geri kazanım verimliliği bu kontrol ile en üst düzeye çıkarılır ve eş zamanlı soğutma ve ısıtma ile çalışma sırasında 9.0 COP (*) ‘e varan verim değerleri elde edilir.

Isı geri kazanım modunda enerji verimliliği

Yüksek Verim

Üstün Özellikler

CHCC

(Continuous Heating Capacity Control) Özelliği ile Sürekli Isıtma

Defrost

-Düşük hava sıcaklıkları ve yüksek nem koşullarında zamanla dış ünite üzerinde buzlanma oluşur ve ısıtma çevriminin bir gereği olarak defrost operasyonu başlatılır.

-Geleneksel Defrost operasyonu sırasında ısıtma performansı ‘’0’’ ‘a kadar düşer ve bazı durumlarda bu süre 10 dakikaya kadar çıkabilir.

Standart Defrost Operasyonu

Üfleme Sıcaklığı (°C)

CHCC-Sürekli Isıtma Kapasitesi Kontrol Özelliği

-Dış ortam defrost koşulları ve serpantindeki buzlanma durumu sğrekli kontrol edilerel patentli CHCC kontrol teknolojisi ile sürekli ısıtma elde edilir.

-Defrost koşullarında yüksek sıcaklıkta üfleme yapılır.

-Diğer sürekli ısıtma teknolojilerinden farklı olarak üfleme sıcaklığı 300 dakikaya kadar yüksek değerlerde sabit tutulabilir.

-CHCC fonksiyonu defrost koşullarında kademeli olarak kapasite düşümünü mümkün kılması sebebiyle sıralı defrost sistemlerinde olduğu gibi büyük kapasite düşümleri yaşanmaz.

Continuous Heating Capasity Control (CHCC)

Üfleme Sıcaklığı (°C)

CHCC FAYDALARI

-MHI üstün CHCC teknolojisi ile defrost çevrimine yeni bir yaklaşım getirerek standart VRF

Sistemlerinin defrost yapıldığı koşullarda kompresör frekansı kademeli olarak düşünülürken, soğutkan sıcaklığı da kademeli olarak yükseltilerek serpantin yüzeyinin buzlanması engellenir.

-Defrost koşullarında yüksek sıcaklıkta üfleme yapılır.

-Diğer sürekli ısıtma teknolojilerinden farklı olarak üfleme sıcaklığı 300 dakikaya kadar yüksek değerlerde sabit tutulabilir.

-CHCC fonksiyonu defrost koşullarında kademeli olarak kapasite düşümünü mümkün kılması sebebiyle sıralı defrost sistemlerinde olduğu gibi büyük kapasite düşümleri yaşanmaz.

Tasarım Esnekliği

İç Ünite Kapasite İndieksi

Geniş Çalışma Aralığı

KXZR serisi ile ısıtmada -20C’ye, soğutmada +46C’ye kadar dış hava sıcaklıklarında dahi dizayn imkanı sağlanır. (Eski model : +43C)

Bağlanabilir İç Ünite

KXZR serisi 17 ayrı tip ve 91 ayrı model iç ünite seçeneği ile geniş bir iç ünite yelpazesine sahiptir.

Yeni Nesil Akış Kontrol Ünitesi – PFD

Yeniden tasarlanan ve ekstra ses yalıtımıyla geliştirilen akış kontrol ünitelerinde basınç farkı, soğutkan akışı ve selenoid vana çalışması sırasında oluşan ses seviyeleri minimum seviyelere indirilmiştir.
Özellikle mod değişiminde vana pozisyonu değiştirilmeden önce basınç farkı düşürülerek gürültü oluşumu engellenmiştir.

Değişken Ebatlı Isı Değiştirici Teknolojisi

Dış ünite ısı değiştiricisi çok parçalı ve değişik boyutlarda tasarlanarak gelişmiş soğutma performansı elde edilmiştir.

Düşük dış ortam sıcaklarında kapasite ihtiyaçlarına göre en uygun ısı değiştirici boyutu seçilerek yüksek soğutma kapasitesi elde edilir.

 • İç ünite antifrost operasyonu olmaksızın -5C’ye kadar çalışma imkanı.
 • -15 C’ye kadar %100 soğutma kapasitesi

Gelişmiş Soğutma Kapasitesi

Önceki modelde, düşük dış ortam sıcaklarında aynı anda yüksek ısıtma talebi ve düşük soğutma soğutma talebi olduğu durumlarda hedef basınç kontrolü soğutma kapasitesine oranla daha çok ısıtma kapasitesini muhafaza edecek şekilde ayarlanıyordu.

Yeni çok parçalı ısı değiştirici ve hassas basınç kontrolü sayesinde gerek hedeflenen ısıtma kapasitesi gerekse soğutma kapasitesi eş zamanlı olarak hassas bir şekilde sağlanır.

Soğutulan odada üfleme havası sıcaklıkları

Özellikler

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 8, 10, 12 hp (22.4 kW-45.0 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 hp (40.0 kW-67.0 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 26, 28, 30, 32 hp (73.5 kW-90.0 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 34, 36, 38, 40 hp (95.0 kW-112.0 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 42, 44, 46, 48, 50 HP (120.0 kW-142.5 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 52, 54, 56, 58, 60 HP (145.0 kW-168.0 kW)

1-Bu veriler belirtilen (ISO-T1) şartlarda ölçülmüştür. Soğutma: iç ortam sıcaklığı KT: 27°C YT: 19°C, Dış ortam sıcaklığı KT:35°C, İç ortam sıcaklığı KT:20°C, Dış ortam sıcaklığı KT:7°C YT:6°C, 2-Ses seviyesi  ISO standartlarındadır ve sağır oda içinde ölçülmüştür. Çalışma esnasında ses seviyesi değerleri çevre koşullarına bağlı olarak daha farklı çıkabilir. 3-Avrupa uygulamaları için boru ölçüleri parantez içinde gösterilmiştir.

 • SEER standart değerleri Eco Desing direktiflerine uygun olarak EN/EU: 14825:2016 / 2016/2281’e göre hesaplanmıştır.

Boyutlar

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 8, 10, 12 hp (22.4 kW-45.0 kW)

Heat Recovery 3-Borulu Sistemler 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 hp (40.0 kW-67.0 kW)

Model No. ve Kapasiteler

 • FDC1425KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC475)         142.5 kW
 • FDC1450KXZE1 (FDC475+FDC475+FDC500)         145.0 kW
 • FDC1500KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC500)         150.0 kW
 • FDC1560KXZE1 (FDC500+FDC500+FDC560)         156.0 kW
 • FDC1620KXZE1 (FDC500+FDC560+FDC560)         162.0 kW
 • FDC1680KXZE1 (FDC560+FDC560+FDC560)         168.0 kW